کلیدواژه‌ها = مسئولیت
تعداد مقالات: 5
1. چالش‌های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1400، صفحه 35-71

10.22066/cilamag.2021.110409.1734

عباسعلی کدخدایی؛ ریحانه ریخته گر برنجی


4. زمینه‌های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت

دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 205-234

10.22066/cilamag.2015.15780

مجتبی مروت


5. تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-222

10.22066/cilamag.2011.17167

مهراب داراب پور؛ رؤیا زارع نعمتی