کلیدواژه‌ها = نظم عمومی
تعداد مقالات: 2
1. آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین‌المللی

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 307-334

10.22066/cilamag.2019.63624.1266

علی رضائی


2. بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-114

10.22066/cilamag.2011.17164

علیرضا ایرانشاهی