کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 3
1. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 235-264

10.22066/cilamag.2011.16961

عبدالرحمن افضلی


2. «توسعه پایدار» یا «پایداری توسعه» در حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-139

10.22066/cilamag.2010.17277

آرامش شهبازی


3. اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 243-262

10.22066/cilamag.2009.17292

عبدالحسین شیروی؛ نصرالله ابراهیمی؛ مجتبی اصغریان