کلیدواژه‌ها = مخاصمات مسلحانه
تعداد مقالات: 3
1. حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 147-174

10.22066/cilamag.2019.81557.1456

شهرام زرنشان؛ ریحانه زندی


2. گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-279

10.22066/cilamag.2019.82491.1463

حسین خلف رضایی


3. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-84

10.22066/cilamag.2018.31884

امیرحسین رنجبریان؛ وحید بذّار