کلیدواژه‌ها = مخاصمات مسلحانه
تعداد مقالات: 3
1. حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

شهرام زرنشان؛ ریحانه زندی


2. گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-279

حسین خلف رضایی


3. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-84

امیرحسین رنجبریان؛ وحید بذّار