کلیدواژه‌ها = مخاصمات مسلحانه
تعداد مقالات: 2
1. گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-280

حسین خلف رضایی


2. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-84

امیرحسین رنجبریان؛ وحید بذّار