نویسنده = صابر نیاورانی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-204

10.22066/cilamag.2018.31888

صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی