نویسنده = امیر مقامی
تعداد مقالات: 2
2. پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-37

10.22066/cilamag.2018.31882

امیر مقامی؛ عباسعلی کدخدایی