کلیدواژه‌ها = رأی داوری
تعداد مقالات: 2
1. امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون‌‌ حاکم توسط داور

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 51-71

10.22066/cilamag.2020.74618.1397

مرتضی شهبازی نیا؛ علی علی دادی ده کهنه


2. نقش داور بعد از صدور رأی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 203-226

10.22066/cilamag.2019.77320.1422

عبدالله خدابخشی؛ مریم عابدین زاده شهری