کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی کیفری
تعداد مقالات: 7
1. امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-104

محمد حبیبی مجنده؛ محمد آقایان حسینی


2. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-90

سیدفضل‌ا.. موسوی؛ وحید بذّار


3. نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 245-263

حسین آقایی جنت مکان


4. جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 203-223

بهزاد رضوی فرد


5. ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 91-110

حسین آقایی جنت‌مکان


6. صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 111-142

هاله حسینی اکبرنژاد


7. قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 11-45

جواد طهماسبی