کلیدواژه‌ها = جامعه بین‌المللی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-218

علی ایزدی


2. کارآمدی اقدامات متقابل به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-159

محسن عبدالهی؛ پریسا روشن فکر؛ زهرا دبیری


3. شکل‌گیری قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل؛ ارزیابی امکان نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 72-88

شهرام زرنشان


4. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-124

مهدی حدادی


5. تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 215-242

محمد قربان پور


6. شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم

دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-94

شهرام زرنشان