کلیدواژه‌ها = قانون حاکم
تعداد مقالات: 3
1. قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 345-375

مرتضی عادل


2. تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-344

نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری


3. قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‏المللی (بررسی تطبیقی)

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 263-281

علیرضا حجت‏ زاده؛ ابراهیم نوشادی