کلیدواژه‌ها = قانون حاکم
تعداد مقالات: 5
1. اعمال مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو اسناد بین المللی و آراء قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

رضا مقصودی؛ فیروزه سیدنژاد


2. امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون‌‌ حاکم توسط داور

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 51-71

10.22066/cilamag.2020.74618.1397

مرتضی شهبازی نیا؛ علی علی دادی ده کهنه


3. تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-344

10.22066/cilamag.2018.31892

نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری


4. قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 345-375

10.22066/cilamag.2018.31893

مرتضی عادل


5. قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‏المللی (بررسی تطبیقی)

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 263-281

10.22066/cilamag.2011.17169

علیرضا حجت‏ زاده؛ ابراهیم نوشادی