کلیدواژه‌ها = قانون حاکم
امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون‌‌ حاکم توسط داور

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، مهر 1399، صفحه 51-71

10.22066/cilamag.2020.74618.1397

مرتضی شهبازی نیا؛ علی علی دادی ده کهنه


تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 311-344

10.22066/cilamag.2018.31892

نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری


قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 345-375

10.22066/cilamag.2018.31893

مرتضی عادل


قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‏المللی (بررسی تطبیقی)

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 263-281

10.22066/cilamag.2011.17169

علیرضا حجت‏ زاده؛ ابراهیم نوشادی