نویسنده = پوریا عسکری
تعداد مقالات: 2
1. تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-184

10.22066/cilamag.2018.31686

پوریا عسکری؛ حمید مسعودی کوشک


2. مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-161

10.22066/cilamag.2009.17373

پوریا عسکری