کلیدواژه‌ها = صلاحیت
تعداد مقالات: 8
1. رسیدگی غیابی در رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 413-442

سوده شاملو


2. امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-104

محمد حبیبی مجنده؛ محمد آقایان حسینی


3. قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 205-224

شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری


4. راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 249-287

فضل الله فروغی؛ بهزاد جودکی


5. صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-234

رضا مقصودی


6. مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-120

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


7. دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

رضا مقصودی


8. دعوای اضافی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی احمدو سادیو دیالو

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-204

هادی آذری