کلیدواژه‌ها = صلاحیت
تعداد مقالات: 8
1. رسیدگی غیابی در رویه قضایی بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

سوده شاملو


2. امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-104

محمد حبیبی مجنده؛ محمد آقایان حسینی


3. قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 205-224

شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری


4. راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 249-287

فضل الله فروغی؛ بهزاد جودکی


5. صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-234

رضا مقصودی


6. مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-120

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


7. دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

رضا مقصودی


8. دعوای اضافی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی احمدو سادیو دیالو

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-204

هادی آذری