کلیدواژه‌ها = صلاحیت
تعداد مقالات: 10
3. رسیدگی غیابی در رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 413-442

10.22066/cilamag.2019.84783.1494

سوده شاملو


4. امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-104

10.22066/cilamag.2019.35078

محمد حبیبی مجنده؛ محمد آقایان حسینی


5. قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 205-224

10.22066/cilamag.2018.31881

شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری


6. راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 249-287

10.22066/cilamag.2017.27972

فضل الله فروغی؛ بهزاد جودکی


7. صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-234

10.22066/cilamag.2017.25171

رضا مقصودی


8. مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2015.15749

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


9. دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

10.22066/cilamag.2014.15798

رضا مقصودی