کلیدواژه‌ها = تحریم
تعداد مقالات: 3
1. اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-212

10.22066/cilamag.2017.25170

اکبر ادیبی؛ همایون حبیبی


2. تحدید زمان و قلمرو شمول: گامی به سوی انسانی‌کردن تحریم‌ها

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 233-254

10.22066/cilamag.2016.18538

منصور فرخی


3. تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری