نویسنده = سیدقاسم زمانی
تعداد مقالات: 5
1. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-90

10.22066/cilamag.2019.87762.1528

سیدقاسم زمانی؛ آرمین طلعت


2. پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-110

10.22066/cilamag.2017.25166

ایوب عبدی؛ سیدقاسم زمانی


3. حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-108

10.22066/cilamag.2016.23525

سیدقاسم زمانی؛ شیما عطار


4. ماهیت و قلمرو تعهد رفتار دولت کامله‌الوداد در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-68

10.22066/cilamag.2016.18532

سیدقاسم زمانی؛ مهریار راشدی