کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
تعداد مقالات: 14
1. تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 249-276

10.22066/cilamag.2018.31891

عبدالحسین برزگرزاده؛ عاطفه امینی نیا


2. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

10.22066/cilamag.2017.25048

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


3. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-90

10.22066/cilamag.2016.20720

سیدفضل‌ا.. موسوی؛ وحید بذّار


4. بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-218

10.22066/cilamag.2016.20725

علی ایزدی


7. تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-34

10.22066/cilamag.2013.15821

امیرحسین رنجبریان؛ حسن کمالی نژاد


8. تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 167-194

10.22066/cilamag.2013.16002

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی


9. تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری


10. محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

10.22066/cilamag.2010.17383

منصور فرخ سیری


11. اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-69

10.22066/cilamag.2009.17369

مهناز اخوان خرازیان


12. جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 141-184

10.22066/cilamag.2008.17528

عطیه باباخانی


13. موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد


14. شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم

دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-94

10.22066/cilamag.2007.17787

شهرام زرنشان