کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر در حقوق بین الملل عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

سیدقاسم زمانی؛ امیرحسین محبعلی


مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 103-144

10.22066/cilamag.2021.243889

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 169-202

10.22066/cilamag.2021.245095

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی


رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 151-180

10.22066/cilamag.2021.124537.1894

مرضیه طهماسبی؛ لیلا رئیسی


جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 171-204

10.22066/cilamag.2018.31888

صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی


مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 115-152

10.22066/cilamag.2018.31685

رضا موسی زاده؛ حامد گلیجانی مقدم


مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2015.15749

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 109-142

10.22066/cilamag.2014.15800

آناهیتا سیفی؛ توکل حبیب زاده


قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 127-144

10.22066/cilamag.2013.15999

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا


تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری


حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، دی 1389، صفحه 221-243

10.22066/cilamag.2010.17388

علیرضا ابراهیم‌گل


ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، آذر 1389، صفحه 63-86

10.22066/cilamag.2011.17218

سیدعلی سادات اخوی؛ فرناز فکوری


تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 141-166

10.22066/cilamag.2010.17278

علی ایزدی؛ فرشاد گراوند


التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، دی 1387، صفحه 233-259

10.22066/cilamag.2008.17531

سید ضیاءالدین مدنی


موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد