کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 25
2. مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1400، صفحه 103-144

10.22066/cilamag.2021.243889

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


3. تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1400، صفحه 169-202

10.22066/cilamag.2021.245095

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی


4. رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1400، صفحه 151-180

10.22066/cilamag.2021.124537.1894

مرضیه طهماسبی؛ لیلا رئیسی


5. رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-74

10.22066/cilamag.2019.65030.1286

آرش بهزادی پارسی؛ جمال سیفی


6. جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-204

10.22066/cilamag.2018.31888

صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی


7. مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-152

10.22066/cilamag.2018.31685

رضا موسی زاده؛ حامد گلیجانی مقدم


10. حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-210

10.22066/cilamag.2016.23529

مسعود راعی؛ کاوه موسوی


11. مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2015.15749

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


12. نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-142

10.22066/cilamag.2014.15800

آناهیتا سیفی؛ توکل حبیب زاده


13. قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-144

10.22066/cilamag.2013.15999

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا


14. مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری از جرایم جهانی‌شده

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-128

10.22066/cilamag.2013.16347

محمد بارانی


15. تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری


16. محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

10.22066/cilamag.2010.17383

منصور فرخ سیری


17. حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-243

10.22066/cilamag.2010.17388

علیرضا ابراهیم‌گل


18. هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-61

10.22066/cilamag.2011.17217

آرامش شهبازی


19. ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-86

10.22066/cilamag.2011.17218

سیدعلی سادات اخوی؛ فرناز فکوری


20. تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 141-166

10.22066/cilamag.2010.17278

علی ایزدی؛ فرشاد گراوند


21. درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 231-257

10.22066/cilamag.2009.17376

جواد شجاع


22. التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 233-259

10.22066/cilamag.2008.17531

سید ضیاءالدین مدنی


23. موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد


24. بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-167

10.22066/cilamag.2007.17691

فریبا نواب دانشمند


25. موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-87

10.22066/cilamag.2006.17823

سیّدقاسم‌ زمانی