کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
نیچه و جهانشمولی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

محمدرضا آفتاب؛ محسن محبی


مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 103-144

10.22066/cilamag.2021.243889

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 169-202

10.22066/cilamag.2021.245095

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی


رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 151-180

10.22066/cilamag.2021.124537.1894

مرضیه طهماسبی؛ لیلا رئیسی


جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 171-204

10.22066/cilamag.2018.31888

صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی


مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 115-152

10.22066/cilamag.2018.31685

رضا موسی زاده؛ حامد گلیجانی مقدم


مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2015.15749

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 109-142

10.22066/cilamag.2014.15800

آناهیتا سیفی؛ توکل حبیب زاده


قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 127-144

10.22066/cilamag.2013.15999

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا


تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری


حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، دی 1389، صفحه 221-243

10.22066/cilamag.2010.17388

علیرضا ابراهیم‌گل


ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، آذر 1389، صفحه 63-86

10.22066/cilamag.2011.17218

سیدعلی سادات اخوی؛ فرناز فکوری


تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 141-166

10.22066/cilamag.2010.17278

علی ایزدی؛ فرشاد گراوند


التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، دی 1387، صفحه 233-259

10.22066/cilamag.2008.17531

سید ضیاءالدین مدنی


موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد