کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 21
1. رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-74

10.22066/cilamag.2019.65030.1286

آرش بهزادی پارسی؛ جمال سیفی


2. جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-204

10.22066/cilamag.2018.31888

صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی


3. مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-152

10.22066/cilamag.2018.31685

رضا موسی زاده؛ حامد گلیجانی مقدم


6. حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-210

10.22066/cilamag.2016.23529

مسعود راعی؛ کاوه موسوی


7. مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2015.15749

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


8. نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-142

10.22066/cilamag.2014.15800

آناهیتا سیفی؛ توکل حبیب زاده


9. قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-144

10.22066/cilamag.2013.15999

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا


10. مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری از جرایم جهانی‌شده

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-128

10.22066/cilamag.2013.16347

محمد بارانی


11. تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری


12. محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

10.22066/cilamag.2010.17383

منصور فرخ سیری


13. حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-243

10.22066/cilamag.2010.17388

علیرضا ابراهیم‌گل


14. هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-61

10.22066/cilamag.2011.17217

آرامش شهبازی


15. ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-86

10.22066/cilamag.2011.17218

سیدعلی سادات اخوی؛ فرناز فکوری


16. تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 141-166

10.22066/cilamag.2010.17278

علی ایزدی؛ فرشاد گراوند


17. درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 231-257

10.22066/cilamag.2009.17376

جواد شجاع


18. التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 233-259

10.22066/cilamag.2008.17531

سید ضیاءالدین مدنی


19. موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد


20. بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-167

10.22066/cilamag.2007.17691

فریبا نواب دانشمند


21. موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-87

10.22066/cilamag.2006.17823

سیّدقاسم‌ زمانی