کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
1. رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

جمال سیفی؛ آرش ّبهزادی پارسی


2. جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-204

صابر نیاورانی؛ اکبر ایزدی


3. مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-152

رضا موسی زاده؛ حامد گلیجانی مقدم


5. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 263-289

الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد


6. حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-210

مسعود راعی؛ کاوه موسوی


7. مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-120

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری


8. نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-142

آناهیتا سیفی؛ توکل حبیب زاده


9. قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-144

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا


10. مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری از جرایم جهانی‌شده

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-128

محمد بارانی


11. تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-161

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری


12. حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-243

علیرضا ابراهیم‌گل


13. محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

منصور فرخ سیری


14. ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-86

سیدعلی سادات اخوی؛ فرناز فکوری


15. هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-61

آرامش شهبازی


16. تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 141-166

علی ایزدی؛ فرشاد گراوند


17. درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 231-257

جواد شجاع


18. التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 233-259

سید ضیاءالدین مدنی


19. بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-167

فریبا نواب دانشمند


20. موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-102

زینب رشیدی‌نژاد


21. موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-87

سیّدقاسم‌ زمانی